Lidmaatschap en kosten

Hierbij een overzicht van de kosten van lidmaatschap & instructie per 1 januari 2019

Lidmaatschap (op jaarbasis):

Lidmaatschap en bakgebruik Senioren (18 jaar en ouder) op jaarbasis : € 140,00

Lidmaatschap en bakgebruik Junioren (tot 18 jaar) op jaarbasis : € 120,00

Indien er lessen via de vereniging gevolgd worden, bedragen de kosten van het lidmaatschap en bakgebruik:

Lidmaatschap en bakgebruik Senioren (18 jaar en ouder) op jaarbasis: € 102,50

Lidmaatschap en bakgebruik Junioren (tot 18 haar) op jaarbasis: € 82,50

Lidmaatschap (per kwartaal):

Lidmaatschap en bakgebruik Senioren (18 jaar en ouder) per kwartaal : € 45,00

Lidmaatschap en bakgebruik Junioren (tot 18 jaar) per kwartaal : € 40,00

Indien er lessen via de vereniging gevolgd worden, bedragen de kosten van het lidmaatschap en bakgebruik:

Lidmaatschap en bakgebruik Senioren (18 jaar en ouder) per kwartaal: € 36,00

Lidmaatschap en bakgebruik Junioren (tot 18 jaar) per kwartaal: € 31,00

Kosten KNHS/regio/kring

Kosten van de KNHS / Regio Drenthe en Kring Zuid Oost worden rechtstreeks doorbelast via de vereniging. Deze kosten worden aan het begin van het jaar in rekening gebracht bij de leden en zijn altijd verschuldigd ongeacht of leden deelnemen aan wedstrijden.

Lidmaatschap KNHS: € 25.00 op jaarbasis

Afdracht regio Drenthe: € 3,50 op jaarbasis

Afdracht kring Zuid Oost: € 5,00 op jaarbasis

Totaal € 33.50 op jaarbasis

Instructiekosten:

Bij de Instructiekosten wordt er vanuit gegaan dat er op jaarbasis bij de ponyclub en rijvereniging 40 weken les wordt gegeven worden en bij de men vereniging 36 weken op jaarbasis.

Ponyclub (pony’s)

De lessen van de ponyclub worden op dinsdagavond gegeven door Nadine Buining. De kosten van de lessen bedragen op jaarbasis € 320,00.

Dressuurles Jan Willem Vooren (pony’s en paarden)

Op vrijdagavond in de even weken worden er dressuurlessen gegeven door Jan Willem Vooren. De kosten van ½ uur les bedragen € 30,00.

Springlessen Teus Breevaart (pony’s en paarden)

Op vrijdagavond in de oneven weken worden er springlessen gegeven door Teus Breevaart. De kosten voor een les bedragen € 8,50 voor leden en € 13.50 voor niet leden.

Menles Xander Tuitjer

Op maandagmiddag en donderdagavond verzorgt Xander Tuitjer de lessen van de men vereniging. De kosten van de lessen bedragen op jaarbasis : € 400.

De mogelijkheid bestaat om bij de dressuurlessen (ponyclub en seniorleden) en bij de menlessen om de week deel te nemen. Hierbij wordt 75% van het lesgeld in rekening gebracht.

Afmeldingen

Afmeldingen van het lidmaatschap dienen voor 1 november schriftelijk / per email doorgegeven te worden via het secretariaat. Indien de afmelding na 1 november plaats vindt zullen de kosten van de KNHS/regio/kring voor het daaropvolgend jaar in rekening worden gebracht.

Afmeldingen voor de lessen dienen schriftelijk/ per email doorgegeven te worden aan het secretariaat. Bij het opzeggen van de lessen wordt een opzegtermijn gehanteerd van 1 kalendermaand. Opzegging dient te geschieden voor de eerste dag van de kalendermaand.

Copyright 2014 Skytz.nl |